Få udført kloakarbejde i Kulhuse

09 marts 2021
Astrid Pedersen

Som husejer er du også ejer af – og dermed ansvarlig for – det kloakanlæg, som sørger for at lede spildevand fra dine afløb væk fra boligen. Det er ikke alle bolig ejere som er opmærksom på dette. Denne mangel på opmærksomhed omkring ejerskabet over kloakken kan hurtigt komme til at resultere i grimme og ubehagelige overraskelser. Derfor bør du altid have god kontakt til en lokal autoriseret kloakmester som kan hjælpe dig med kloak service.

Hvor finder jeg en kloakmester i Kulhuse?

Er du bosiddende i den nordlige del af Hornsherred, nærmere betegnet Kulhuse – og har du brug for hjælp til dine kloak systemer? Så kan du med fordel vælge at tage kontakt til Tj Kloak Service ApS.

Tj Kloak Service ApS er autoriseret kloakmester i Kulhuse og har gennem årene hjulpet mange glade og tilfredse bolig ejere i dette område med at få styr på rørene. Blandt Tj Kloak Service ApS’ mange service ydelser er oprensning og eftersyn af kloak rør ved hjælp af tv inspektion, slamsugning af kloak rør og brønd systemer, rottesikring med rottespærre samt udbedring af skader og læk på kloak rørene.

Der ud over kan du få hjælp til fugt og højvands sikring af husets fundament ved nedlægning af faskine eller omfangs dræn som kan lede regnvandet væk fra din bolig. Og ønsker du at give din bolig en grønnere og mere miljøvenlig profil kan Tj Kloak Service ApS også hjælpe med regnvands separation i forbindelse hermed.

Tj Kloak Service ApS er et familie ejet og drevet firma som nu kører på tredje generation. Alle medarbejdere hos Tj Kloak Service ApS er drevet af passion og engagement, og vægter den gode service og den høje kvalitet i det udførte arbejde højt. Du kan læse mere, og kontakte Tj Kloak Service ApS direkte via virksomhedens hjemmeside tjkloakservice.dk